زبان بدن کیف

🔴اندازه کیف هر فرد به احساسی که نسبت به وضعیت و مقام اجتماعی اش دارد مرتبط است. افرادی که کیف بزرگ حمل می کنند احتمالا همان کسانی هستند که تمام کارها را خودشان به تنهایی انجام می دهند و از لحاظ مدیریت زمان ضعیف هستند.صاحبان کیف های باریک معمولا افرادی صاحب مقام و دوراندیش می باشند.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like