نقاب ملازم رکاب

🔴 آرزوی زندگی باشکوهی را دارد، اما دارای استعداد یا جاذبه ی لازم برای ایجاد چنین سبک زندگی نیست. پس در عوض، خود را به کسی که مورد علاقه ی بسیاری از مردم است، نزدیک می کند و به گونه ای تخیلی در محبوبیت، خوش نامی یا بدنامی او سهیم می گردد.

🔴 در حضور اشخاصی که آنها را محترم تر و دارای شان اجتماعی بالاتری از خود می داند، با شادی و جدیت کار می کند، اما در برابر کسانی که از خود پایین تر می داند، می تواند بی تربیت و پرافاده شود. در واقع طبیعت دوچهره ی این نقاب، بارزترین نشانه ی آن است. بیشتر هنرمندان،هنر پیشگان، سیاستمداران و مدیران موفق تعدادی از این آدم ها را به دنبال دارند که زیر سایه ی آنها رکاب می زنند، از دستاوردهایشان بهره می برند و در سکوت مدعی موفقیتشان هستند.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like