چگونه زبان بدن ما سبب می شود طرف مقابل در رابطه از ما فاصله بگیرد؟

🛑در قرار ملاقاتتان مراقب رفتارهای زیر باشید اینها زبان بدنهایی هستند که توی ذوق طرفتان میزنند!حتی الامکان از انجامشان بپرهیزید!

❌خاراندن سر
❌جویدن عصبی گونه ی لب ها
❌بالا انداختن ابروها به شکل ناباورانه
❌جابه جا شدن روی صندلی
❌نشان دادن حالت های تن به عنوان برتری
❌حواس پرت و گیج به نظر رسیدن
❌دوری از تماس چشمی
❌بی انعطاف ایستادن
❌دست در جیب نگه داشتن
❌استفاده نکردن از حالت های دست
❌پیوسته تکان خوردن
❌قوز کردن
❌لمس کردن خود
❌تکان دادن ساق پا
❌کشیدن موی سر
❌بازی کردن با قلم
❌جویدن ناخن ها

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like