چگونه می توان به کمک زبان بدن به شغل مورد نظر خود دست یافت؟

🔴نشانه های غیرکلامی می توانند اطلاعات سودمندی درباره ی کارفرمای احتمالی شما در اختیارتان بگذارد. وقتی پیش از مصاحبه برای دیدن محیط کار مورد نظرتان می روید به سبک معماری، به محیط پیرامون آن و به طور کلی به سبک غیرکلامی آن توجه کنید!

💠آیا میزهای ساخته شده از نوع تخته ی فشرده، حکایت از شرکتی سطح پایین می کند؟ اگر این طور است، چه احساسی در مورد ان دارید؟

💠آیا فضای کاری تفکیک شده به این معناست که برای دوام اوردن در این محیط تا حدود زیادی متکی به خود باشید؟ در این صورت آیا پذیرش این موثوع برایتان آسان است؟

💠آیا سرعت رفت و آمد در طول کریدور نشان از آن دارد که باید کارشان را طبق زمانبندی فشرده انجام دهند؟ در این صورت آیا از کار کردن تحت فشار خشنود هستید؟

💠اگر زبان بدن کارمندان فعلی سرکت نماینگر معاشرتی بودن آنهاست بدانید لازمه آن شغل برونگرایی شماست. و در کل اگر آنچه می بینید شور و شوقی در شما برنمی انگیزد در درازمدت از آن شعل رضایت نخواهید داشت. اما اگر شما را به وجد می اورد، برای بدست آوردن آن اقدام کنید.

💎و در آخر اگر آنجا را دوست دارید لحظه پایان مصاحبه دست آنها را به گرمی فشرده لبخند زنان و بی شتاب آنجا را ترک کنید و منتظر خبرهای خوب باشید.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like