چطور با زبان بدن می توانیم تشخیص دهیم که همسرمان مترصد برقراری رابطه با کس دیگری است؟

🔴اگر او با کسی رابطه داشته باشد شاید هیچ یک از الگوهای غیرکلامیش تغییر نکند برای مثال: زمان بازگشت او از سرکار یا تعداد دفعاتی که در طی هفته شما و همسرتان رابطه جنسی دارید به همین دلیل شاید هیچگاه به چیزی شک نکنید.

☑️اما چگونه می توان به این مهم پی برد؟

❌آیا او در اوقات گوناگون یا غیرمعمول به طور ناگهانی در دسترس است در حالیکه پیش از این دور از دسترس می بود!(به خاطر بسپارید زمان این حالت بسیار مهم است دست کم زمانی که به ارامی این اتفاق می افتد نشانه نوعی اصلاح و پیشرفت در رابطه با شماست اما به طور ناگهانی…)

❌مرد یا زنی که با کس دیگری سر و سری دارد به دلیل ترس از فاش شدن میل جنسی اش افزایش می یابد! در نتیجه خواهان داشتن ارتباط بیشتری با شماست این تغییر هم ناگهانی اتفاق می افتد.

❌دست به روشهای جوید جلب توجه و عشق ورزی می کند مثلا تا دیروز به زبان عشق هدیه دادن بها نمیداده اما به ناگاه هر روز با هدیه ای به شما نزدیک می شود!

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like