چطور می توانیم به احساسات واقعی خود در ارتباط با شریک عاطفیمان با کمک زبان بدن پی ببریم؟

🔴گاه در مورد رابطه ای کاملا دو به شک شده و نمی دانید که واقعا دوست دارید در آن بمانید یا خیر. در این موارد بهترین پاسخ را از زبان بدن خود دریافت می کنید.

۱⃣اگر وقتی به او فکر می کنید احساس ضعف، رخوت یا کم تحرکی می کنید، این موضوع می تواند از نوعی ملالت یا افسردگی حکایت کند.

۲⃣اگر سوزشی گرم در چشمانتان و حسی خفه کننده در گلو ، شما را آزار می دهد، شاید دلتان می خواهد به خاطر موضوعی در رابطه خود اشک بریزید.

۳⃣چنانچه احساس هیجان،انرژی و چالاکی می کنید، در آن صورت چنین رابطه ای به شوق آورنده و رضایت بخش است.

⚠️اندام های مجاور ستون فقرات، مانند شکم، دل و روده، قفسه سینه یا عضلات پشت بهترین گواهی دهنده های حس واقعیتان در رابطه هستند.

💠مثلا خیلی وقتها این احساس را داشته اید که قبل از قرار با محبوبتان شکمتان به قار و قور افتاده که این نشانه ی حس هیجان مثبت و عاشقانه شما برای دیدن اوست!

💠یا در ناحیه سینه احساس سوزش می کنید که این نشانه ی دلشوره شما در ارتباط با رابطه اتان است که سرانجامش چیست!

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like