چطور (بدون توجه به حرف هایت) در نظر طرف مقابل آدم‌فوق العاده ای به نظر بیایی؟

🔴 نگران این هستی که با چه جمله ای سر صحبت را باز کنی؟ نگران نباش! چون هشتاد درصد تاثیر تو بر شنونده ربطی به کلمه هایی که به زبان می آوری ندارد.تقریبا هرحرفی که در ابتدای گفتگو بزنی خوب است. مهم نیست که حرفت چقدر کسل کننده باشد؛ یک حالت همدلانه، یک رفتار مثبت و یک جواب پرشور و هیجان باعث می شود در نظر طرف مقابلت آدم جالبی به نظر بیایی!

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like