زبان بدن عشاق

🔴 تحقیقات اخیر نشان می دهد بر خلاف تصور عوام یکی از خصوصیات معمول عشاق این است که آنها خیلی از اوقات ظاهرا از هم متنفرند و نقشه می کشند برای اینکه از هم انتقام بگیرند.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like