زبان بدن و میزان بی حوصلگی افراد

هنگامی كه فردی از حرفهای شما خسته شود و حوصله اش سر برود!
میزان بی‌حوصلگی او بستگی به این دارد كه تا چه حد دستش سرش را بالا نگه داشته باشد.

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

 

 

You may also like