راز صحبت کردن بصری

#فن_بیان

( راز زبان بدن )

خب حالا چه جور باید با فرد بصری صحبت کنی؟
فرد بصری به رفتارت به ظاهر و هر چی که به چشم بیاد خیلی توجه میکنه

Related image
مثلا:
ایا چهره ما از دیدنش شاد میشود
لباسمون تمیزه
ظاهرت چه طوریه
پس باید :

🌸 با اونها پرشور و پر هیجان بود

🌸 خیلی خیلی خلاصه صحبت کن

🌸 توضیح و تفسیر رو حذف کن

🌸 زمان واسه یک فرد بصری مهمه

🌸 وقتش رو نگیر. کوتاه و مختصر بگو

🌸 جملاتت مختصر باشه

🌸 محکم صحبت کن