روانشناسی فردی که هنگام دست دادن ، دست شما را در دو دستش جای می دهد

🔰 یک روانشناس معروف به نام « یان اولت روم » به دنبال تحقیقات طولانی ،به این نتیجه رسیده است که انسان ها به شکل های مختلف باهم دست می دهند . که هرکدام بیانگر روحیه شخص میباشد.

🖍۱ فردی که هنگام دست دادن ، دست شما را دردو دستش جای می دهد :🔻

Image result for ‫دست دادن‬‎

🌸کسی که چنین کاری می کند ، حاضربه کمک رساندن به افرادی است که نیازمند کمک هستند. اودوست دارد با افراد ارتباط نزدیک برقرار کند. خیلی سریع باافرادی که به تازگی با آنان آشنا شده رابطه دوستی برقرار می کند واحتیاج به جلب محبت ،دوستی وغمخواری دیگران دارد.