نقاب ملازم رکاب

🔴 آرزوی زندگی باشکوهی را دارد، اما دارای استعداد یا جاذبه ی لازم برای ایجاد چنین سبک زندگی نیست. پس در عوض، خود را به کسی که مورد علاقه ی بسیاری از مردم است، نزدیک می کند و به گونه ای تخیلی در محبوبیت، خوش نامی یا بدنامی او سهیم می گردد.

🔴 در حضور اشخاصی که آنها را محترم تر و دارای شان اجتماعی بالاتری از خود می داند، با شادی و جدیت کار می کند، اما در برابر کسانی که از خود پایین تر می داند، می تواند بی تربیت و پرافاده شود. در واقع طبیعت دوچهره ی این نقاب، بارزترین نشانه ی آن است. بیشتر هنرمندان،هنر پیشگان، سیاستمداران و مدیران موفق تعدادی از این آدم ها را به دنبال دارند که زیر سایه ی آنها رکاب می زنند، از دستاوردهایشان بهره می برند و در سکوت مدعی موفقیتشان هستند.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading

چگونه بعضی ها در هر مکانی خیلی راحت باب گفتگو را با دیگران باز می کنند؟

🔴معمولا کسانی که به طور غیرکلامی، قابل اعتماد به نظر می رسند، بیشترین شانس را برای برقراری ارتباط با دیگران دارند. این دسته از افراد بی خطر به نظر می رسند. خانم های مسن و ریز نقش راحت تر از مردان عضلانی درشت اندام، شروع به حرف زدن می کنند. این دسته از افراد پوششی “بی خطر” به تن دارند. پوشیدن لباسهای غیررسمی معمولی بیش از چرم مشکی و زنجیر آویزان، احساس امنیت ابجاد می کند. آرام ایستادن در یک ایستگاه اتوبوس در اواسط روز، شانس برقراری ارتباط را بیش از ورود به همان ایستگاه اتوبوس، در نیمه شب با حالتی مست، افزایش می دهد.

🔴کسانی که راحت باب گفتگو را باز می کنند، از زبان بدنی صمیمانه بهره می برند. آنها با چهره ای غمگین یا تکان های عصبی،سرشان را به پایین خم نمی کنند و با حالتی آسوده گام برمیدارند. نشانه های حفاظتی مثل دست به سینه ایستادن یا به جلو آوردن شانه ها و یا نشانه های “هرجا غیر از این جا” مثل نگاهی خیره، حاکی از حواس پرتی یا اخم های متفکرانه بروز نمی دهند. آن ها به طور طبیعی اغلب چهره ای بشاش دارند که حاکی از آن است که می توان از بودن با آن ها لذت برد و در امان بود. به خاطر بسپارید مطالعات اخیر نشان می دهند افرادی که لبخند بر لب دارند، در مقایسه با کسانی که چهره ای عادی دارند،خوشبین تر به نظر می رسند!

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading