چطور با زبان بدن بفهمیم کسی دست یافتنی است و می شود با او ارتباط عاطفی گرفت یا خیر؟

🔴منظور از دست یافتنی بودن صرفا به منظور نداشتن تعهد قلبی یا عشق به فرد خاصی است وگرنه متاهل بودن یا تجرد اینجا در این بحث برایمان مطرح نیست!

🌀فرد دست یافتنی معمولا رفتاری را به نمایش می گذارد که از نظر جسمانی ، در هر سن و شرایطی که باشد، سلامت جسمانیش را به رخ دیگران بکشد.به عنوان مثال کشیدگی عضلاتش بیشتر می شود، پف دور چشمهایش محو و پوستش شفاف تر به نظر می رسد، هنگام توجه افزایش ضربان قلب و فشار خون، گونه های او راگلگون می کند و به چشم هایش روشنی می بخشد. صاف تر می ایستد و حرکاتش با چابکی بیشتری همراه است.

🌀این دسته از افراد همچنین جنسیت خود را به نمایش می گذارند: مردها شانه های خود را صاف نگاه داشته و ماهیچه های شکم خود را منقبض می کنند تا بهترین فرم عضلاتی را به خود بدهند. زن ها، شانه هارا به عقب می برند تا برجستگی سینه ها را آشکار کنند. ساق هایشان را روی یکدیگر انداخته و دراز می کنند تا کشیدگی آن ها را به رخ بکشند. به صورت مایل می نشینند تا پز زیبایی اندامشان را بدهند.

🌀همینطود هردو جنس به طور غیرارادی خودآرایی می کنند: موهایشان را با دست مرتب می کنند، لب های خود را بازبان تر کرده و چین های لباسشان را صاف می کنند. و تمام توجه خود را به محیط اطراف می دهند، یعنی صورت خود را به هرطرف می چرخانند و پیوسته نگاهی گذرا به دیگران دارند.

⚠️درحالیکه فرد دست نیافتنی فقط متوجه گروهی است که با او همراه است و چنانچه نامزدش آنجا حضور داشته و او به وی وعده ی ازدواج داده باشد، به طور ناخودآگاه زبان تن او به طور عمده معطوف به نامزد خود است.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading