چگونه با زبان بدن بفهمیم کسی واقعا دوست ماست؟

🔴نشانه های رایج احترام و دوستی بدین قرار است👇

🔹لبخندهای گرم و صمیمانه
🔹سینه و پاها به هنگام صحبت به سمت شما نشانه رفته باشند.
🔹گوش دادن به صحبت های شما، بدون قطع کردن رشته کلام
🔹سهیم شدن در صحبت و گفت و گو
🔹خوشحال شدن صمیمانه از موقعیت های شما
🔹توجه شما را به خود جلب نکردن
🔹برقراری تماس چشمی
🔹متمایل شدن به سمت شما وقتی حرف میزنید.
🔹منعکس کردن حرکات شما
🔹سرتکان دادن به علامت تائید وقتی حرف میزنید.
🔹کج کردن سر به هنگام صحبت شما
🔹صحبت کردن در وقت نیاز

⚠️اگر او جنس مخالف است و تمامی این نشانه ها را دارد، بی شک او به شما علاقمند شده است!

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading

چگونه بعضی ها در هر مکانی خیلی راحت باب گفتگو را با دیگران باز می کنند؟

🔴معمولا کسانی که به طور غیرکلامی، قابل اعتماد به نظر می رسند، بیشترین شانس را برای برقراری ارتباط با دیگران دارند. این دسته از افراد بی خطر به نظر می رسند. خانم های مسن و ریز نقش راحت تر از مردان عضلانی درشت اندام، شروع به حرف زدن می کنند. این دسته از افراد پوششی “بی خطر” به تن دارند. پوشیدن لباسهای غیررسمی معمولی بیش از چرم مشکی و زنجیر آویزان، احساس امنیت ابجاد می کند. آرام ایستادن در یک ایستگاه اتوبوس در اواسط روز، شانس برقراری ارتباط را بیش از ورود به همان ایستگاه اتوبوس، در نیمه شب با حالتی مست، افزایش می دهد.

🔴کسانی که راحت باب گفتگو را باز می کنند، از زبان بدنی صمیمانه بهره می برند. آنها با چهره ای غمگین یا تکان های عصبی،سرشان را به پایین خم نمی کنند و با حالتی آسوده گام برمیدارند. نشانه های حفاظتی مثل دست به سینه ایستادن یا به جلو آوردن شانه ها و یا نشانه های “هرجا غیر از این جا” مثل نگاهی خیره، حاکی از حواس پرتی یا اخم های متفکرانه بروز نمی دهند. آن ها به طور طبیعی اغلب چهره ای بشاش دارند که حاکی از آن است که می توان از بودن با آن ها لذت برد و در امان بود. به خاطر بسپارید مطالعات اخیر نشان می دهند افرادی که لبخند بر لب دارند، در مقایسه با کسانی که چهره ای عادی دارند،خوشبین تر به نظر می رسند!

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading