سندرم قلب شکسته!!!

🌀دلشکستگی بیماری که در آن هیچ نشانه ای از صدمه جسمانی در بدن فرد دیده نمی شود اما فرد به شدت احساس درد و رنج دارد!به گفته اکثر افرادی که دچار این سندرم شده اند”تصویر رویایی آینده تبدیل به سرابی هولناک شده است”.و شیوع احساساتی مانند عصبانیت، اضطراب، نفرت، ناامیدی، سرخوردگی و حقارت در میان این افراد بسیار بالاست.

🌀سندرم قلب شکسته بر اثر پایان یک رابطه عاطفی بسیار مهم و حساس برای فرد بوجود می آید آن هم به صورتی که فرد پیش از آنکه بتواند وارد مرحله سوگواری شود در دریایی از بلاتکلیفی عاطفی با خود غوطه ور می شود!

🌀تحقیقات اخیر نشان می دهند حالتی که در این سندرم به فرد دست میدهد مانند مرگ عزیزی سالم و تندرست به صورت کاملا ناگهانی در مقابل چشمان فرد مذکور است مانند تصادف با اتومبیل، یا حوادث طبیعی مانند زلزله…بنابراین فرد در یک آن احساس می کند همه چیز خود را از دست داده و کاملا احساس بی ارزشی می کند و درست در همین حال امکان خودکشی بسیار بالاست. چون تغییرات اساسی در نگرش ها و تفکرات فرد رخ می دهد…

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading