چطور (بدون توجه به حرف هایت) در نظر طرف مقابل آدم‌فوق العاده ای به نظر بیایی؟

🔴 نگران این هستی که با چه جمله ای سر صحبت را باز کنی؟ نگران نباش! چون هشتاد درصد تاثیر تو بر شنونده ربطی به کلمه هایی که به زبان می آوری ندارد.تقریبا هرحرفی که در ابتدای گفتگو بزنی خوب است. مهم نیست که حرفت چقدر کسل کننده باشد؛ یک حالت همدلانه، یک رفتار مثبت و یک جواب پرشور و هیجان باعث می شود در نظر طرف مقابلت آدم جالبی به نظر بیایی!

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading

چطور با آدم های مورد نظرت ملاقات کنی و سر صحبت باز کنی؟

🔴 تکنیک “اون کیه” بهترین و کارآمدترین ابزار برای باز کردن سرصحبت با آدم های مورد نظرت است و البته تکنیکی است که آدم های غیر سیاسی به ندرت از آن استفاده می کنند. دوتا کار می توانی بکنی: یا خیلی ساده از میزبانت بخواهی که تورا به فرد مورد نظرت معرفی کند و یا اطلاعات مفیدی را درباره ی او و زندگی شخصی اش کسب کنی. این اطلاعات یخ او را فورا آب می کند و می توانی سر صحبت را با او باز کنی.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading