زبان بدن در مصاحبه

مصاحبه کنندگان اغلب قضاوت خودشان را در ۱۰ ثانیه اول ملاقات کرده و تصمیم شان را می گیرند. بنابراین بخشی از این قضاوت مربوط به چگونه قدم گذاشتن شما داخل اتاق می باشد.

♦️پس شانه ها به عقب کشیده شده و گردن افراشته، هرگام باید تقریبا ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر بلندی داشته باشد. مستقیما به سمت کسی که برای ملاقاتش آمده اید بروید در حالی که هر قسمت از بدن شما نیز به سمت او نشانه می رود. تماس چشمی گاها منقطع داشته باشید.

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading

چطور با آدم های مورد نظرت ملاقات کنی و سر صحبت باز کنی؟

🔴 تکنیک “اون کیه” بهترین و کارآمدترین ابزار برای باز کردن سرصحبت با آدم های مورد نظرت است و البته تکنیکی است که آدم های غیر سیاسی به ندرت از آن استفاده می کنند. دوتا کار می توانی بکنی: یا خیلی ساده از میزبانت بخواهی که تورا به فرد مورد نظرت معرفی کند و یا اطلاعات مفیدی را درباره ی او و زندگی شخصی اش کسب کنی. این اطلاعات یخ او را فورا آب می کند و می توانی سر صحبت را با او باز کنی.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading

چگونه زبان بدن ما سبب می شود طرف مقابل در رابطه از ما فاصله بگیرد؟

🛑در قرار ملاقاتتان مراقب رفتارهای زیر باشید اینها زبان بدنهایی هستند که توی ذوق طرفتان میزنند!حتی الامکان از انجامشان بپرهیزید!

❌خاراندن سر
❌جویدن عصبی گونه ی لب ها
❌بالا انداختن ابروها به شکل ناباورانه
❌جابه جا شدن روی صندلی
❌نشان دادن حالت های تن به عنوان برتری
❌حواس پرت و گیج به نظر رسیدن
❌دوری از تماس چشمی
❌بی انعطاف ایستادن
❌دست در جیب نگه داشتن
❌استفاده نکردن از حالت های دست
❌پیوسته تکان خوردن
❌قوز کردن
❌لمس کردن خود
❌تکان دادن ساق پا
❌کشیدن موی سر
❌بازی کردن با قلم
❌جویدن ناخن ها

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading