چطور با آدم های مورد نظرت ملاقات کنی و سر صحبت باز کنی؟

🔴 تکنیک “اون کیه” بهترین و کارآمدترین ابزار برای باز کردن سرصحبت با آدم های مورد نظرت است و البته تکنیکی است که آدم های غیر سیاسی به ندرت از آن استفاده می کنند. دوتا کار می توانی بکنی: یا خیلی ساده از میزبانت بخواهی که تورا به فرد مورد نظرت معرفی کند و یا اطلاعات مفیدی را درباره ی او و زندگی شخصی اش کسب کنی. این اطلاعات یخ او را فورا آب می کند و می توانی سر صحبت را با او باز کنی.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

خواندن ادامه مطالب

چگونه زبان بدن ما سبب می شود طرف مقابل در رابطه از ما فاصله بگیرد؟

🛑در قرار ملاقاتتان مراقب رفتارهای زیر باشید اینها زبان بدنهایی هستند که توی ذوق طرفتان میزنند!حتی الامکان از انجامشان بپرهیزید!

❌خاراندن سر
❌جویدن عصبی گونه ی لب ها
❌بالا انداختن ابروها به شکل ناباورانه
❌جابه جا شدن روی صندلی
❌نشان دادن حالت های تن به عنوان برتری
❌حواس پرت و گیج به نظر رسیدن
❌دوری از تماس چشمی
❌بی انعطاف ایستادن
❌دست در جیب نگه داشتن
❌استفاده نکردن از حالت های دست
❌پیوسته تکان خوردن
❌قوز کردن
❌لمس کردن خود
❌تکان دادن ساق پا
❌کشیدن موی سر
❌بازی کردن با قلم
❌جویدن ناخن ها

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

خواندن ادامه مطالب